Vintage Kimono Japanese Garden

Vintage Kimono Japanese Garden

  • $250.00


Bamboo leaves on the vintage silk kimono.

Size 5"x2.5" Neck upto 17"